Biz köp sanly marka öndürijiler üçin göni çeşme

HIGHokary hil talap edýäris

GENKOR GURNAMASY

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

 • zawod-6

Gysgaça düşündiriş :

(mundan beýläk “EDA” diýlip atlandyrylýar) 2013-nji ýylyň 8-nji noýabrynda hasaba alnan maýasy 5 million ýuana barabar boldy.Ulanylan awtoulaglara baha bermek, söwda, alyş-çalyş, ýük daşamak we satyn almak hyzmatlarynda ýöriteleşen hünärmen ulanylýan awtoulag kompaniýasy.

Kompaniýa batyrgaý we täzelikçi, köne ulanylýan awtoulag biznes usullaryna garşy çykýar we ulanylan awtoulag biznesini korporasiýalaşdyrmagy, hyzmatlaryň açyklygyny we integrasiýasyny amala aşyryp, kompaniýanyň iş pelsepesi we dolandyryş modeli bilen ýakyndan gabat gelýär. içerki we halkara ulanylýan awtoulag bazarynyň ösüş tendensiýasy we kompaniýanyň işi çalt ösdi.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • “TOYOTA HIGHLANDER 2018” “TOYOTA HIGHLANDER 2018”

 • TESLA MODEL Y 2022 REAR-WHEEL SÖIVGI WERSI (ASY (1) TESLA-MODEL-Y-2022-REAR-WHEEL-DRIVE-VERSION-2

 • CADILLAC CTS (IMPORTED) 2012 3.6L COUPE (1) CADILLAC CTS (IMPORTED) 2012 3.6L COUPE (2)

 • BMW M5 2014 M5 ATYL ÇIMKLENDIRILEN EDEBI ARYL (1) BMW M5 2014 M5 ATYL ÇIMKLENDIRILEN EDEBI OFYL ARYL (2)

 • marka (1)
 • marka (2)
 • marka (3)
 • marka (5)
 • marka (7)
 • marka (12)
 • marka (8)
 • marka (9)
 • marka (10)
 • marka (11)
 • marka (4)
 • marka (6)